آخرین اخبار :

شهرداری ها / شهرداری دابودشت

 ارتقا درجه شهرداری دابودشت از سه به چهار
تعیین هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر دابودشت
 جشن عفاف و حجاب در پارک شهر دابودشت
آموزش تفکیک زباله از مبدا به نمازگران شهر دابودشت در ایام ماه مبارک رمضان توسط شهرداری دابودشت
اولین جلسه کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها سال 1397در شهرداری دابودشت برگزار گردید