آخرین اخبار :

شرکت ها

پس از اتمام تعمیرات میاندوره ای:  واحد­2 بخار نیروگاه شهید سلیمی نكا مجددا وارد مدار تولید شد
کارکنان ایمنی و بهداشت حرفه­ ای شرکت سیمان مازندران به منظور آگاهی و آشنایی بیشتر با اقدامات عملی نیروگاه در راستای پدافند غیر عامل و مدیریت بحران و نیز فرایند سخت تولیدبرق از تاسیسات نیروگاه شهیدسلیمی نکا بازدید كردند.
در بازدید مدیر عامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی از نیروگاه نکا مطرح شد: با برنامه ریزی و عشق ایثارگرانه همکاران، تابستان را با موفقیت پشت سرگذاشتیم  کارکنان نیروگاه نکا برگ زرینی بر اوراق زرین صنعت برق اضافه­ کردند
درآیین تجلیل از كارمندان نمونه شهرستان نكا:  كارمند نمونه نيروگاه شهيد سليمي نكا تقدير شد
هوشیاری و عکس العمل­ سریع­ کارکنان نیروگاه نکا مانع از خروج واحد یک گازی در پیک مصرف تابستان شد