آخرین اخبار :
کد خبر : 33504 جمعه 27 اسفند 1400 فرهنگ

کتاب هفته: خنیاگران نوروزی ؛ نوروزخوانی در فرهنگ ایران و ماوراء النهر

درباره کتاب: کتاب پیش رو به مناسبت برگزاری جشنواره ی بین المللی میراث مشترک اقوام حاشیه ی دریای خزر و آسیای میانه تهیه و منتشر گردید، عمدتا تحقیقات میدانی نگارنده است که به تناوب و طی سال های ۱۳۶۳ تا ۱۳۸۴ هجری شمسی پیرامون نوروزخوانی های گیلی ، تالشی ، طالقانی، الموتی ، تبری ، استاربادی و کومشی در سلسله جبال البرز انجام یافت. این تحقیقات منجر به ثبت و ضبط هفده نمونه نوروزخوانی از سالخورده ترین و متبحرترین نوروز خوانان فرهنگ ها و پاره فرهنگ های یاد شده گردید. لازم به ذکر است که رساله ی پیش گفته ی دکتر روزی احمد و نیز تحقیقات و گرد آوری های رجب امان اف و رحیم اف ، مبنای اصلی برداشت ها و تحلیل های این اثر و بررسی مراسم موسیقایی نوروزی در تاجیکستان و ازبکستان بوده است.

درباره کتاب: 

کتاب پیش رو به مناسبت برگزاری جشنواره ی بین المللی میراث مشترک اقوام حاشیه ی دریای خزر و آسیای میانه تهیه و منتشر گردید، عمدتا تحقیقات میدانی نگارنده است که به تناوب و طی سال های ۱۳۶۳ تا ۱۳۸۴ هجری شمسی پیرامون نوروزخوانی های گیلی ، تالشی ، طالقانی، الموتی ، تبری ، استاربادی و کومشی در سلسله جبال البرز انجام یافت. این تحقیقات منجر به ثبت و ضبط هفده نمونه نوروزخوانی از سالخورده ترین و متبحرترین نوروز خوانان فرهنگ ها و پاره فرهنگ های یاد شده گردید. لازم به ذکر است که رساله ی پیش گفته ی دکتر روزی احمد و نیز تحقیقات و گرد آوری های رجب امان اف و رحیم اف ، مبنای اصلی برداشت ها و تحلیل های این اثر و بررسی مراسم موسیقایی نوروزی در تاجیکستان و ازبکستان بوده است.

گزیده ای از متن کتاب:

جایگاه و موقعیت اجتماعی نوروزخوانان 

نوروزخوانان بشارت دهنده ی بهار بوده
اند و قرن ها بر اساس سنتی نهادینه
شنیدن صدای آنان به معنی پایان
زمستان های سخت و سرد و بشارت گرم شدن هوا و در نتیجه شکوفایی و رویش گیاهان بوده است. از این گذشته فرارسیدن نوروز که خود سرشار از خاطره های قومی و ملی و حاکی از پیوند های ناگسستنی انسان و طبیعت بوده و
جشنی کهنسال را تداعی می نمود ، به
سبکباری روح مردم و ایجاد شعف و
شادمانی درونی می انجامید.

 

افزودن دیدگاه

دیدگاه ها