آخرین اخبار :
کد خبر : 31397 پنج شنبه 7 بهمن 1400 سیاست
ایرج نیازآذری

کیفت‌گرایی محور بهره‌برداری وافتتاح پروژه‌هادر مناسبت‌ها بویژه دهه فجر باشد

یکی از آسیب‌هاوجنبه‌های رفتاری فردی و‌اجتماعی ما ایرانیان فارغ ازاینکه تابع چه نحله فکری وسیاسی باشیم میل شدید به کمیت‌گرایی‌وکیفت‌گریزی می‌باشد.‌ سبک زندگی ، فرهنگ مصرف و‌رویکرد‌ اقتصادی و‌اجتماعی ما بیشتر معطوف به کمیت است تا کیفت ، وهمین خصلت رفتاری مانع از تعالی جامعه و استفاده درست از منابع می شود.‌

یکی از آسیب‌هاوجنبه‌های رفتاری فردی و‌اجتماعی ما ایرانیان فارغ ازاینکه تابع چه نحله فکری وسیاسی باشیم میل شدید به کمیت‌گرایی‌وکیفت‌گریزی می‌باشد.‌

 سبک زندگی ، فرهنگ مصرف و‌رویکرد‌ اقتصادی و‌اجتماعی ما بیشتر معطوف به کمیت است تا کیفت ، وهمین خصلت رفتاری مانع از تعالی جامعه و استفاده درست از منابع می شود.‌
اگر جامعه سیاسی و مدیریتی را برونداد سبک تربیت و‌پرورش فرهنگی و‌اجتماعی قلمدادکنیم  بخوبی تاثیرخصلت‌های‌نادرست کمی‌گرایانه را در سیاست گذاری و برنامه ریزی ها مشاهده می کنیم.‌
نگاهی گذرا به آمار و‌ارقام پرتعداد تقسیمات کشوری، فراوانی دانشگاه ها، واحدهای صنعتی، سازمان‌های اداری، اماکن ورزشی و‌فرهنگی و آموزشی، مراکز درمانی ، انواع ابنیه از قبیل راه ها، فرودگاه و‌سایرتاسیسات عمومی‌وبررسی کارآیی ، هزینه نگهداری و‌کیفت آنها بخوبی انحراف و گرداب سیاست گذاری کمیت گرایانه را نشان می دهد. سیاستی که بدلیل فقدان کیفت مندی رضایت عمومی را جلب نمی کند.‌"آفتابه لگن هفت دست، شام وناهارهی چی!"
دکترفرشاد مومنی اقتصاددان برجسته دانشگاه علامه اخیرا تحلیل جامعی از انحرافات اقتصادی درنسبت واحدهای صنعتی کشورمان با چندکشور توسعه یافته ارائه نموده است ویکی از دلایل فساد، تورم و بلعیدن منابع کشوررا "کمیت"، "فقدان کارآیی"، "هزینه‌زابودن"، "مخرب محیط‌زیست" و "انرژی‌بر"  این واحدها برشمرد..
نمادبارزکیفت‌گریزی‌که به‌شدت نارضایتی عمومی را بدنبال داشته، صنعت خودروی داخلی است که علیرغم تولید فراوان اما نتوانسته رضایت مشتریان را جلب نماید. 
یکی از عارضه های مهم مدیریتی و فرهنگی درکشورما ارائه آمارو ارقام حداکثری در مناسبت ها توسط مدیران است .  به این نحو که اگرمدیری آمارو ارقام بیشتری نسبت به گذشته منتشرکند موفق تراست حال کیفت خدمات و رضایت مشتریان اصلا ملاک نیست!
به اعتقاد نگارنده شجاعت انقلابی مدیران در راستای اقتصاد مقاومتی آن است که در مناسبت ها وباهدف کیفت‌گرایی، بهبود بهره‌وری ، کاهش هزینه‌ها و‌ افزایش رضایت مردم‌ برخی اماکن و مراکز را تعطیل یا ادغام کنند.‌
واقعیت این است که در سال های اولیه انقلاب یا پس ازآن به دلیل شرایط و اقتضائاتی سیاست های کمی گرایانه در احداث و ایجادبرخی اماکن و مراکز ضرورت داشت ولی مدیریت هزینه و ظهورفناوری های نوین ، حفظ محیط زیست و کمبودمنابع ایجاب می کند در سیاست های کمیت گرا تجدید نظر کنیم، ازاین رومی‌توان باهدف کیفت بخشی  به خدمات حتی به مناسبت دهه فجر برخی واحدهای کم بازده وهزینه‌زا را نیر ادغام یا تعطیل کرد.
کمیت گرایی موجب افزایش بیش از حدبودجه جاری دولت وتبعات سنگین اقتصادی برای کشور ورشدهزینه نگهداری سازمان ها گردید و از همه مهمتر؛فراوانی طرح‌های عمرانی نیمه تمام نیر باعث هدررفت اعتبارات بخش تملک دارایی ها شده و هرچه بودجه به چاه ویل پروژه‌ها تزریق می شود نتیجه خاصی حاصل نمی گردد!


ایرج نیازآذری/ روزنامه نگارو فعال فرهنگی و اجتماعی
 

افزودن دیدگاه

دیدگاه ها