آخرین اخبار :
کد خبر : 30333 چهارشنبه 3 آذر 1400 دولت و ادارات

سرپرست اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان مطرح کرد: موافقت صدور ۳۱ پروانه جدید پیشخوان دولت در مازندران

سرپرست اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان در جلسه کارگروه دفاتر پیشخوان دولت و ICT روستایی از تصویب صدور ۱۸ پروانه شهری و ۱۳ پروانه دفاتر ICT روستایی در کارگروه استان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران، سید مصطفی فلاح سرپرست این اداره کل و رئیس کارگروه دفاتر پیشخوان دولت و ICT روستایی در این جلسه اظهار کرد: کارگروه استانی در  تسریع نحوه صدور پروانه متقاضیان، نحوه واگذاری خدمات به دفاتر و افزایش دسترسی مردم به مراکز خدمات دهنده نقش قابل توجه ای را ایفاءمی کند.

فلاح با اشاره به لزوم افزایش تعداد خدمات قابل واگذاری به دفاتر تصریح کرد: با برگزاری جلسات مستمر و هماهنگی های انجام شده با دستگاه های اجرایی خدمات دهنده استان، امیدواریم در آینده نزدیک علاوه بر افزایش تعداد خدمات قابل واگذاری به دفاتر، مقدمات واگذاری این خدمات به دفاتر بیشتری از جمله دفاتر جدیدالتاسیس فراهم گردد تا زمینه جلب رضایت مردم و به حداقل رساندن مراجعات آنان به دستگاه های خدمات دهنده فراهم شود.

وی همچنین افزود: این خدمات پس از تایید کارگروه استانی با نظارت صحیح به دفاتر پیشخوان واگذار می شودو امیدواریم  با به حداقل رساندن مراجعات مردم به دستگاه های خدمات دهنده یکی از زمینه های افزایش رضایتمندی عمومی را فراهم نماییم.

گفتنی است در این جلسه بررسی وضعیت دفتر پیشخوان دولت و ICT روستایی استان و همچنین ۴۷ تقاضای جدید در دستور کار قرار گرفت و با صدور ۱۸ پروانه جدید دفتر شهری و ۱۳ پروانه جدید دفتر روستایی در استان موافقت شد.

افزودن دیدگاه

دیدگاه ها