آخرین اخبار :
کد خبر : 21782 دوشنبه 9 دي 1398 سیاست
راه و شهرسازی

تصویب طرح جامع شهر زیرآب

معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران از تصویب طرح جامع شهر زیراب در تاریخ 4/10/98 خبر داد .

معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران از  تصویب طرح جامع شهر زیراب در تاریخ 4/10/98 خبر داد .

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران، مهندس پاکدامن معاون شهرسازی و معماری ضمن اعلام این خبر افزود : طرح جامع  شهر زیرآب در  جلسه 4/10/98 در کارگروه زیربنایی ،توسعه روستایی ،عشایری و شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست استان  به تصویب رسیده است .

وی گفت : طرح جامع شهری بیشتر بمنظور ترویج ضوابط شهرسازی ، کنترل توسعه شهرها ، گرایش به نظام برنامه ریزی و هماهنگ سازی بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی با توجه به کیفیت محیط زیست و براساس شناخت حوزه های نفوذ طبیعی ، اجتماعی و اقتصادی شهرها تهیه می شود .

مهندس پاکدامن با اشاره به اینکه طرح جامع در دو مرحله تهیه می شود گفت : طرح جامع طرحی است کالبدی ، فضایی که با بهره گیری از تحولات اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی جامعه شهری به بهبود سازمان فضای شهرها و رفاه اجتماعی مردم می پردازد. وی افزود : این طرح در دو مرحله تهیه می شود. مرحله اول شامل انجام بررسی های شناخت وضع موجود شهر و در مرحله دوم طرح پیشنهادی کالبدی شهر و ضوابط مربوطه ارائه می شود .

معاون شهرسازی و معماری اداره کل با ذکر اینکه چهارچوب توسعه فیزیکی و کالبدی شهر را براساس پیش بینی جمعیت تعیین می کنند خاطرنشان ساخت : چهارچوب کلی طرح براساس پیش بینی جمعیت شهر در افق ده ساله تا سال 1410 می باشد.

مهندس پاکدامن همچنین ضمن اشاره به اینکه محدوده پیشنهادی شهر به مساحت 646 هکتار به تصویب رسید تصریح نمود :حریم پیشنهادی با انطباق مرز جنوبی برخط انتقال نیرو ( به مساحت 697 /2 هکتار ) و به همراه پهنه بندی پیشنهادی منطبق بر سند پهنه بندی حریم مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری به تصویب رسید.

وی گفت : طرح فوق پس از ارسال اسناد و مدارک به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و تصویب نهایی در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بعنوان یک سند اجرایی برای شهر زیرآب در اختیار شهرداری و دیگر دستگاههای اجرایی ذیربط قرار می گیرد.

 

 

افزودن دیدگاه

دیدگاه ها