آخرین اخبار :
کد خبر : 37853 سه شنبه 11 مرداد 1401 سیاست

ارزیابی یکساله دورششم شوراها وشهرداری ها درامر ارتباطات فراسازمانی در شهرهای مازندران

️چه نهادهایی باید و می‌توانند حامی شهر و شورا و شهرداری باشند/ ارزیابی یکساله دورششم شوراها وشهرداری ها درامر ارتباطات فراسازمانی در شهرهای مازندران

خبرمازندران- ایرج نیازآذری:

اینکه توقع داشته باشیم شوراها و شهرداری ها به تنهایی بتوانند همه مشکلات فراروی خود را مرتفع سازند و بخوبی به تقاضاهای شهروندان پاسخ مثبت بدهند امری محال است چرا که  شوراها اختیارات لازم قانونی برای اداره کامل امور شهرها را نداشته  وایضا شهرداری ها منابع لازم را!در اختیار ندارند. 

اگر فرض را براین بگیریم که شورا و شهرداری به همه وظایف  قانونی داخلی خود ملتزم و جدی باشند اما بسیاری از امور شهری با هماهنگی و همکاری سایر دستگاه ها و نهادها درکارگروه های شهرستانی قابلیت اجرا دارد که انتظار می رود این همکاری متقابل به نحو مطلوب و هدفمند مدیریت و سازماندهی شود.‌

1  دولت: شهر و شهرداری‌ها اگرچه هزینه های خود را از محل درآمدهای داخلی تامین می‌کنند اما همچنان به‌حمایت همه جانبه دولت و دستگاه های مختلف اجرایی نیازمند هستند. ازاین رو برنامه جامع حمایتی دولت از شهروندان مورد انتظار وارزیابی است .

2 دستگاه قضایی: به گواه همگان نقش دستگاه قضایی برای تحقق برنامه های شهری بسیار حیاتی است چرا که سودجویان می خواهند به انحای مختلف با قانون گریزی منافع شهروندان را به خطر بیاندازند  ِلذا صیانت از منافع شهروندان ایجاب می کند دستگاه عدلیه با تمام توان حامی شهرداری هاوشهروندان باشند. 

3 مجلس شورای اسلامی و نمایندگان: قانون گذار رسیدگی به مسائل ملی و بین المللی کشور را به عهده مجلس و مدیریت امور محلی را به پارلمان شهری واگذار کرد، ایندو که منتخب مردم هستند باید باهم همکاری و تعامل داشته باشند اما نمایندگان باید از توان ملی خود باید برای جذب اعتبارات و امکاتات به کمک شهر و شهرداری ها بیایند.‌ارائه گزارش اقدامات به شهروندان دراین زمینه لازم است.

4اعضای شورای تامین: بدون تردید مجموعه اعضای شورای تامین چه بصورت تک نهادی یا شورایی می‌تواند پشتوانه محکمی برای مصوبات و برنامه های شهر و شورا و شهرداری باشد. 

5 اصناف ، کارآفرینان، شرکت ها مشاغل و حرف مختلف : اقتصاد شهر در گرو همکاری بین  مراکزو نهادهای مالی، تجاری و اقتصادی با شهرداری می باشد. برنامه ریزی برای استفاده بهینه از این ظرفیت ها و فرصت ها موجب رشد و تعالی شهر می شود. شوراها ازاین سرمایه ارزشمند غافل نشوند. 

6 دانشگاه ها ، حوزه ها ،مدارس و مراکز فرهنگی و هنری و مذهبی از جمله نهادهای پر استعداد و غنی هر شهر هستند که کمتر شاهد همکاری هدفمند وسازنده بین  مدیریت شهری و آنها هستیم. 

7 کانون مهندسین ، انبوه سازان ، شرکت ها وپیمانکاران ساختمانی و مشاوران املاک جامع هدف متقابل مدیریت شهری و نظام های صنفی هستند که در جهت‌گیری‌ها و پیشرفت هر شهر نقش موثرتری نسبت به سایرصنوف دارند. 

8 نهادهای مدنی و صنفی ، رسانه های گروهی و شبکه های اجتماعی اگر مورد توجه و همکاری مدیریت شهری و شورای شهر قرار گیرند موجب نشاط اجتماعی و بالندگی شهرها می شوند . تعامل سازنده نهادهای مردمی با شهرداری ها به موفققیت بیش از پیش برنامه های شهری منجر خواهد شد.‌

9 مردم محوری : هرگوته برنامه  ومدیریت شهری بدون اتکا به مشارکت و همکاری شهروندان به شکست خواهد انجامید.‌لذا شورا و شهرداری باید برنامه های شهری را طوری طراحی نمایند که موجب جلب مشارکت حداکثری مردم شود.  

پی نوشت:  تحقق موارد نه گانه فوق ابتکار عمل، خلاقیت ، پشتکار وبرنامه ریزی عملیاتی کمیسیون های مختلف شوراها و شهرداری ها را می‌طلبد تا شاهد شهری توسعه یافته و با نشاط باشیم. ارزیابی عملکرد یکساله دور ششم شوراها و شهرداری در گزاره های پیش گفته، اندازه و نسبت همکاری نهادهای مختلف با شورا و شهرداری در شهرهای مختلف مازندران جای نقد و ارزیابی دارد. 
 

افزودن دیدگاه

دیدگاه ها