آخرین اخبار :
کد خبر : 45861 یکشنبه 28 آبان 1402 محیط زیست و منابع طبیعی

آتش سوزی جنگل‌های دو هزار تنکابن مهار شد

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران نوشهر از مهار آتش سوزی جنگل‌های دو هزار تنکابن خبر داد و گفت: آتش سوزی در نکرس چالوس نیز جزئی بود.

مهرداد خزایی پول ، با اشاره به وقوع دو فقره آتش سوزی در دو هزار تنکابن و نکرس چالوس گفت: آتش سوزی در ارتفاعات دو هزار تنکابن با کمک نیروهای مردمی و یگان حفاظت منابع طبیعی مهار شد.

وی با بیان اینکه سطح آتش سوزی توسط کارشناسان برآورد شد، افزود: در دوهزار حدود ۶ تا ۸.۵ هزار متر مربع دچار حریق شد.

وی در خصوص وضعیت آتش سوزی نکرس در بخش مرزن اباد  چالوس بیان کرد: سطح آتش سوزی بسیار کم بود و در حال حاضر مهار شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران نوشهر با اشاره به اینکه آتش سوزی ممکن است به دلیل سهل انگاری دامداران در خاموش کردن آتش باشد، افزود: محل آتش سوزی نکرس بادگیر است و در این منطقه بارها آتش سوزی اتفاق افتاده است.

به گزارش ایسنا، مدیر کل مدیریت بحران مازندران نیز در رابطه با آتش سوزی که در غرب مازندران رخ داده است، به خبرنگار ایسنا، گفت: در حال حاضر آتشی که به دامن جنگل‌های مرزن آباد و دو هزار تنکابن افتاده است توسط نیروهای مردمی، امدادی و منابع طبیعی در تنکابن خاموش و در مرزن آباد نیز در حال خاموشی است.

حسینعلی محمدی افزود: علت آتش سوزی عوامل انسانی است که در برآوردهای بیشتر به اطلاع رسانه‌ها می‌رسانیم.

افزودن دیدگاه

دیدگاه ها