آخرین اخبار :
کد خبر : 42301 شنبه 5 فروردين 1402 صنعت
نیروگاه نکا

در­ سال گذشته : نيروگاه نکا 8 ميليارد و 904 ميليون و 348 هزار­کيلووات ساعت انرژي خالص توليد كرد

             نیروگاه شهيد سليمي نکا در سال گذشته حدود 8 ميليارد و 904 ميليون و 348 هزار کيلووات ساعت انرژي خالص توليد کرد.

    مديرعامل شرکت مديريت توليد برق نکا با اعلام اين خبر افزود: نيروگاه شهيد سليمي نکا در اسفند ماه سال گذشته نيز بيش از 621 ميليون و824 هزارکيلووات ساعت انرژي توليد کرد که از اين ميزان توليد بيش از 592 ميليون و437 هزارکيلووات ساعت انرژي خالص به شبکه سراسري برق کشور تزريق شد.

    حسينعلي تازيکي گفت: در سال گذشته حدود 80.5 درصد انرژي توليد شده در واحدهاي بخار و حدود 19.5 درصد در واحدهاي بلوک سيکل ترکيبي بدست آمد.

    وي ادامه داد: براي ايجاد آمادگي توليد پايدار در دوران پيک مصرف فصل تابستان امسال، تعميرات مياندوره اي واحد 2 بخار به مدت 30 روز و تعميرات اساسي واحد دو گازي و بويلر 2 بازياب در بلوک سيکل ترکيبي به مدت 90 روز آغاز شده است و گروه هاي مختلفي از كاركنان از حوزه هاي تعميرات، بهره برداري با پشتيباني كاركنان ستادي به طور پيوسته مشغول فعاليت هستند تا اين واحدها پس از انجام تعميرات، طبق برنامه به شبكه سراسري برق كشور متصل شوند.

   نيروگاه شهيد سليمي نکا با 4 واحد بخار به ظرفيت هرکدام 440 مگاوات، 2 واحد گازي به ظرفيت هريک 137.6 مگاوات و يک واحد بخارسيکل ترکيبي با ظرفيت 160 مگاوات با تامين بيش از 4 درصد برق کشور نقش موثري در پايداري شبکه سراسري برق کشور دارد.

افزودن دیدگاه

دیدگاه ها