آخرین اخبار :
کد خبر : 35607 چهارشنبه 21 ارديبهشت 1401 فرهنگ

با حضور بزرگان شعر بومی مازندران، سوما، رخ‌نمایی کرد.

عصر دیروز، ۱۹ اردیبهشت باحضور اساتید و تبری سرایان مازندران، مجموعه شعر سوما، در زادگاه جناب احمدعلی خانلری، در المشیر رونمایی شد.

به گزارش خبرمازندران ، عصر دیروز، ۱۹ اردیبهشت باحضور اساتید و تبری سرایان مازندران، مجموعه شعر سوما، در زادگاه جناب احمدعلی خانلری، در المشیر رونمایی شد.

در ابتدای این ایین دکتر رمضانی پاجی درخصوص فرهنگ بومی وحفظ ان و مجموع سوما، که دوبیتی های بومی ا‌ست وبا تلاش و کوشش این شاعر خوش‌ذوق بومی سروده شده.سخن گفت
 درادامه مراسم استاد بهروز رستگار، استادجابر خانلری دبیر انجمن تبری سرایان مازندران محمدپرخیده و  مرادعلی نعمتی، شعرخوانی و سخنرانی کردند. اجرای گروه موسیقی تلار همگان را به وجد آوردند و روز به‌یادماندنی‌ای برای فرهنگ و شعردوستان به ویژه اهالی المشیر رقم زد.
گفتنی است مرادعلی نعمتی دربخشی ازصحبت های خوداز رئیس واعضای شوارودهیارمحل خواست به یمن این روزمبارک ورونمایی کتاب سوما؛ با تشکیل انجمن ادبی دربخش شعر و داستان نویسی و ادبیات کودک و نوجوان همت گمارید که بزودی خانلری های زیادی از این روستا برخواسته شوند
ودهیاروشواری محل باعنوان اینکه ما همواره طرفدارفرهنگ ناب بومی محلی وادبی بوده وهستیم و دراین راستا ازهیچ تلاش و کوششی دریغ نخواهیم کرد

 

خبر و عکس: مرادعلی نعمتی

افزودن دیدگاه

دیدگاه ها