آخرین اخبار :
کد خبر : 30317 شنبه 1 آبان 1400 صنعت
نیروگاه نکا

در شش ماهه نخست امسال محقق شد: مدیریت بومی سازی و بازسازی 3944 قطعه نیروگاهی درنیروگاه شهیدسلیمی نکا

مجموع قطعات ساخت داخل و بازسازی شده شرکت مدیریت تولید برق نکا در نیمه نخست امسال به تعداد 3944 قطعه رسیده است.

در شش ماهه نخست امسال محقق شد:

مدیریت بومی سازی و بازسازی 3944 قطعه نیروگاهی درنیروگاه شهیدسلیمی نکا

   مجموع قطعات ساخت داخل و بازسازی شده شرکت مدیریت تولید برق نکا در نیمه نخست امسال به تعداد 3944 قطعه رسیده است.

   محسن نعمتی مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت مدیریت تولید برق نکا نقش این قطعات درتعمیرات و بهره برداری از واحد­های نیروگاهی را مهم و حیاتی دانست و افزود در 6 ماهه نخست امسال با احتساب باز­سازی 49 قلم به تعداد 284 قطعه در بخش كارگاهی نیروگاه نكا و بومی سازی 128 قلم به تعداد 3660 قطعه در داخل كشور، در مجموع تعداد 177 قلم به تعداد 3944 قطعه بازسازی و بومی ­سازی گردید.

  وی ادامه داد: صنعت برق کشور طی سال­های اخیر و بر اثر تحریم های ظالمانه دچار چالش­های مختلفی در زمینه تامین قطعات مورد نیاز خود بویژه در بخش نیروگاهی شده که با تکیه بر دانش و تجربه کارکنان و توان و همت سازندگان داخل كشور از سال 1395 تاكنون بالغ بر 60000 قطعه مورد نیاز نیروگاه نكا بومی سازی شد.                                            

افزودن دیدگاه

دیدگاه ها