آخرین اخبار :
کد خبر : 26265 جمعه 11 تير 1400 محیط زیست و منابع طبیعی

تالاب نفتی فرح آباد از دست سودجویان خارج شد

تالاب فرح آباد که با هجوم افراد سودجو مورد تخریب قرار گرفته بود با حضور دادستان مرکز استان و دیگر مسؤلین استانی بازگشایی شد

خبرمازندران: دکتر یخکشی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مازندران با اشاره به آزاد سازی های گذشته که در بخش هایی از این منطقه توسط شرکت آب منطقه ای مازندران صورت گرفته بود گفت : از سال 98 تاکنون با اخطارهای متعدد به افراد سودجو تذکرهای لازم داده شد و با اخذ دستور و احکام قضایی طی سه مرحله ساخت و ساز های متجاوزین قلع و قمع گردید که متاسفانه مجددا این افراد به تالاب ورود کرده و بخشی از آن را با ریختن نخاله های ساختمانی تخریب نمودند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مازندران با اشاره به نقش استراتژیکی این تالاب در گذشته که برای تخم ریزی و تجدید حیات بخش زیادی از ماهیان دریای خزر بود خاطر نشان کرد : اطراف این تالاب در کنار رودخانه تجن به مساحت حدود ۱۸ هکتار برای مقاصد گردشگری نیز میتوان استفاده کرد و در نظر داریم با  محصور سازی این تالاب از دخل و تصرفات به آن جلوگیری نماییم و با انتقال آب رودخانه به بخش های خشک شده این تالاب، مجدد تالاب را احیا کنیم.

 

تصاویر: خبرگزاری مهر

افزودن دیدگاه

دیدگاه ها