آخرین اخبار :
کد خبر : 25156 شنبه 6 دي 1399 صنعت
نيروگاه شهيد سليمي نكا

طي ارتباط ويدئو كنفرانسي در استانداري مازندران ، وزير نيرو از مديرعامل شركت مديريت توليد برق نكا تقدير كرد.

دكتر رضا اردكانيان وزير نيرو با اهداي لوحي از نقش آفريني موثر محسن نعمتي مدير عامل شركت مديريت توليد برق نكا در تحقق اهداف پويش «هر هفته­­_الف_ب_ايران» قدرداني نمود.

 طي ارتباط ويدئو كنفرانسي در استانداري مازندران ، وزير نيرو از مديرعامل شركت مديريت توليد برق نكا تقدير كرد.

      دكتر رضا اردكانيان وزير نيرو با اهداي لوحي از نقش آفريني موثر محسن نعمتي مدير عامل شركت مديريت توليد برق نكا در تحقق اهداف پويش «هر هفته­­_الف_ب_ايران» قدرداني نمود. متن پيام به شرح زير است.

جناب آقاي محسن نعمتي

مدير عامل شركت مديريت توليد برق شهيد سليمي نكا

      الف ب حروف آغازين الفباست و الفباي هركار، زير بناي آن است. آب و برق زير بناي توليد، توسعه و آباداني ميهن­مان است و پويش فراگير ملي« هر هفته­­_الف_ب_ايران » ميداني وسيع براي خدمت­گزاري و كمك به ساختن ايراني كه شايسته وسزاوار ايرانيان است.

      بواسطه نقش آفريني موثر جنابعالي در تحقق اهداف پويش«هر هفته­­_الف_ب_ايران»در نيمه دوم سال   1398 و نظر به استمرار اين حركت شتابان و پربركت در سال 1399، از مشاركت و نقش ارزشمندتان در اين پويش قدرداني مي نمايد.

      رجاء واثق دارد در هفته­ هاي باقيمانده از اين پويش در سال «جهش توليد»، همچنان با شور و انگيزه بيش از پيش، تمامي مساعي خود را در جهت تامين آب و برق هموطنان عزيز و كسب رضايت هرچه بيشترمردم شريف بكار خواهيد گرفت.                     

افزودن دیدگاه

دیدگاه ها