آخرین اخبار :
کد خبر : 21794 چهارشنبه 11 دي 1398 دولت و ادارات
اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران

برگزاری کارگاه آموزشی بررسی مخاطرات زلزله در اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران

کارگاه آموزشی بررسی مخاطرات زلزله با نگاه ویژه به رویکرد زمین لغزشها در خصوص روز ایمنی در برابر زلزله با حضور رئیس اداره مدیریت بحران و پدافند غیرعامل ، کارشناس مخاطرات اداره زمین شناسی و اکتشافات و همکاران در سالن جلسات این اداره کل برگزار شد.

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره كل راه و شهرسازي استان مازندران مهندس محدثه یوسفی رئیس اداره  مدیریت بحران و پدافند غیرعامل اداره کل با طرح سوال و عنوان کارگاه آموزشی  در 6 سرفصل به ارائه مطالب به صورت تخصصی و کاربردی پرداختند.

رئیس اداره  مدیریت بحران و پدافند غیرعامل اداره کل در مقدمه با تشریح موقعیت سرزمینی ایران در کمربند کوه زایی و زلزله جهانی و پراکنش زلزله های بزرگ با توجه به حرکات پوسته های قاره ای و موقیعت ایران در برابر این حرکات به شرح مختصری از زمین شناسی البرز و معرفی گسل های مهم و اصلی البرز پرداختند و زلزله های تاریخی و ثبت شده در محدوده البرز را بر روی گسل های مهم جانمایی کردند.

همچنین در این کارگاه آموزشی مهندس رنجبر کارشناس مخاطرات اداره زمین شناسی و اکتشافات  با بیان عوامل مختلف انسانی و غیر انسانی ایجاد زمین لغزشها، به شرح کاملی از زلزله های بزرگ در سطح جهان و ایران و زمین لغزشهای ایجاد شده بعد از آن برای حضار پرداختند.

در ادامه ایشان با بیان یک تعریف جامع از زمین لغزش به معرفی انواع زمین لغزشها و طبقه بندیهای مختلف آن پرداختند و مثالهای استانی از انواع زمین لغزشها را برای شرکت کنندگان در کارگاه بیان داشتند.

در پایان جلسه با بیان اهمیت مطالعه زمین لغزشهای بزرگ و معرفی زمین لغزشهای بزرگ ایران و توضیح جامع و تخصصی از سازوکار تشکیل و گسترش آنها  برای شرکت کنندگان به بررسی و توضیح فنی شواهد شناسایی زمین لغزشها بر روی زمین پرداختند و نیازهای استان جهت مقابله با این پدیده را بیان نمودند.

افزودن دیدگاه

دیدگاه ها