آخرین اخبار :
کد خبر : 25255 چهارشنبه 19 خرداد 1400 اجتماعی
پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان نکا

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر نکا

در اجرای ماده 54 قانون انتخابات و ماده 56 آئین نامه اجرایی به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهرستان نکا می رساند که ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه 28 خرداد 1400 برگزار می شود. ‎

در اجرای ماده 54 قانون انتخابات و ماده 56 آئین نامه اجرایی به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهرستان نکا می رساند که ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه 28 خرداد 1400 برگزار می شود.

اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر نکا به شرح ذیر می باشد:

 • آقای سبحان آبادی فرزند احمد علی کد نامزد 124
 • سیدعلی اکبر ابراهیمی آبلوئی فرزند سیداسماعیل کد نامزد 125
 • خانم سمیه اتحاد فرزند جهانبخش کد نامزد 126
 • آقای علی اصغر اسدی ساخمرسی فرزند سرا... کد نامزد 127
 • آقای سیدرضا اصغری فرزند سیدرحیم کد نامزد 128
 • آقای محمدجواد اصغری فرزند پرویز کد نامزد 129
 • آقای سیدمسعود اکبری بریجانی فرزند سیدحسین کد نامزد 141
 • آقای عین ا... امیدی فرزند حیدر کد نامزد 142
 • خانم الهه انزائی فرزند قاسم کد نامزد 145
 • آقای امین بابایی اومالی فرزند حسین کد نامزد 146
 • آقای جبرئیل بدوی میانگله مشهور به جبرئیل فرزند علی کد نامزد 149
 • آقای حسین پویا فرزند ابوالقاسم کد نامزد 152
 • آقای هادی توکلی نیا مشهور به رضا فرزند قاسم کد نامزد 154
 • خانم رقیه جعفری فرزند علی اکبر کد نامزد 156
 • آقای عباس حیدری فرزند حیدر کد نامزد 158
 • آقای علی درخشانی فر مشهور به درخشانی – درخشانی منصور کوهی فرزند رجب علی کد نامزد 161
 • آقای علی اصغر رنجبر سوچلمائی فرزند محمدقلی کد نامزد 165
 • آقای سید محمد ساداتی تیله بن فرزند سید مسیح کد نامزد 168
 • آقای محمد سورتچی اوکرکائی مشهور به شهریار فرزند علی اکبر کد نامزد 171
 • آقای عبدالجواد شاملی دورابی فرزند علیگدا کد نامزد 172
 • آقای سید قدرت ا... شریفی فرزند سیدآقا کد نامزد 174
 • آقای محمد شعبانی درزیکلائی مشهور به جواد – محمدجواد فرزند قربان کد نامزد 176
 • آقای رضا شیرآشتیانی فرزند یحیی کد نامزد 178
 • آقای رسول صالحی بندبنی مشهور به رسول صالحی بندبنی فرزند موسی کد نامزد 181
 • آقای حامد صفری نودهی مشهور به حاجی فرزند علی کد نامزد 184
 • خانم رقیه طوسی نیا فرزند هدایت کد نامزد 187
 • خانم طیبه قاضی پور فرزند یحیی کد نامزد 191
 • خانم نفیسه قربان پجتی فرزند عباس کد نامزد 192
 • آقای دوست علی کوزه گری فرزند قاسمعلی کد نامزد 195
 • آقای عباس لطف آبادی فرزند عیسی کد نامزد 196
 • آقای حمیدرضا لیالی فرزند احمد کد نامزد 197
 • آقای محمدجواد محمدقاسمی فرزند علی اکبر کد نامزد 212
 • آقای سید زید محمدی قلعه سری مشهور به آقا زید فرزند میرهادی کد نامزد 215
 • آقای سجاد مهربانی فرزند حسینعلی کد نامزد 216
 • آقای سیداسماعیل میری مشهور به مهندس میری فرزند حسین کد نامزد 218
 • آقای امید نجفی پنبه چوله فرزند رضا کد نامزد 241
 • آقای احمد نریمانی فرزند باباعلی کد نامزد 242
 • آقای مرتضی نوربخش ولاشدی فرزند خلیل کد نامزد 247
 • آقای حسین یزدانی فرزند حبیب اله کد نامزد 252

 

توجه:

 • نظر به اینکه تعداد اعضا اصلی شورای اسلامی این شهر 7 نفر است، رای دهندگان در روز اخذ رای فقط اسامی تعداد حداکثر 7 نفر را می توانند در برگ رای بنویسند.
 • هیات اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری نکا در اجرای ماده 54 قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رای، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد.
 • شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره 1 ذیل ماده 70 آئین نامه اجرایی، مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام، نام خانوادگی ، نام پدر ،نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد.

عبدالجواد توحیدی مقدم – فرماندار شهرستان نکا

افزودن دیدگاه

دیدگاه ها